INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY - GDPR för Smidmekgruppen AB

(Smidmek AB, SMD Design AB och övriga intressebolag)

 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Smidmekgruppen AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Smidmekgruppen AB, org nr 556264-3311, är personuppgiftsansvarig enligt GDPR (General Data Protection Regulation) (EU) 2016/679 för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

KONTAKT

Om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som eventuellt finns registrerade, vill du få rättelse eller bli raderad, vänligen kontakta oss via info@smidmek.se eller info@smddesign.se

 

INSAMLING AV INFORMATION

När du kontaktar oss via hemsida, telefon eller mail, beställer, eller levererar en vara eller tjänst, kommer dina personuppgifter att registreras i våra system och användas för administration av ärenden. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål. Kontaktpersoner hos företag registreras med namn, adress, telefonnummer, och, e-postadress och befattning. För enskilda näringsidkare registreras personnummer.

SÄKERHET

Alla dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

COOKIES

En cookie är en liten fil med data som webbplatsen du besöker skapar och skickar till din webbläsare. Cookies lagras i Din dators minne. Om du inte vill att webbplatser sparar cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du spärrar kakor. Detta innebär dock att denna och många andra webbplatser inte fungerar som det är tänkt.

Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.

Sessionscookies lagras i webbläsarens minne (till exempel Internet Explorer) och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

 

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Smidmekgruppen AB och dess dotterbolag kommer inte, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning, eller om det krävs i samband med att du har beställt eller levererar en produkt eller tjänst.
Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part, förutom de uppgifter som förutsätts för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden såsom adressuppgifter vid leverans via transportföretag. Vi använder oss ibland av leverantörer för att underlätta tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. IT-system, drifts- och hostingtjänster.

REGISTER UTDRAG, RÄTTELSER OCH RADERING

Vi behåller dina personuppgifter så länge som ett kund-/leverantörsförhållande mellan företag råder och de behövs för att vi ska kunna hantera beställningar, leveranser, fakturor och reklamationer.
Du har rätt att begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig, och du kan kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas för andra ändamål än de avsedda. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål.
Om du vill rätta eller radera uppgifter om dig så kontakta oss via info@smidmek.se eller info@smddesign.se
För dig som får vårt nyhetsbrev finns även möjligheten att avregistrera fortsatt utskick i varje nyhetsbrev.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd.