Vi arbetar med två egna varumärken;

- SMD, produkter inom heminredning för både offentlig miljö och konsument.
- Opticat International, transportvagnar för butik.
Det finns en övergripande tanke med att driva egna varumärken; att skapa kunskap om hela processen, från det att en produkt eller tjänst föds, till det att den når slutanvändaren.
Dessutom ser vi också stora möjligheter att utnyttja vårt kunnande och vår teknik i ett bredare perspektiv.
SMD är ett bra exempel på det. Här kan vi redan i designprocessen skapa uttryck och tekniska lösningar som ”bara vi kan göra”. Produkterna föds, utvecklas, produceras och säljs direkt av oss. En obruten kedja.